©2008 www.ndt.cz
nedestruktivní kontrola
Úvod do probelamtiky NDT   13.6.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Nedestruktivní metody zkoušení výrobků, materiálů nebo polotovarů jsou součástí samostatného oboru - Technická diagnostika.

Jedná se o obor, který se zabývá bezdemontážními a nedestruktivními metodami stanovení technického stavu objektu.

Pro správné zařazení aplikací defektoskopie, zejména v automobilovém průmyslu, zde na těchto stránkách slouží přehled nedestruktivních metod.

Používané i speciální aplikace metod defektoskopie jsou na webu ndt.cz vybrány a posouzeny s ohledem na jejich četnost použití v provozu.
Všechny tyto popsané systémy kontroly, používají výrobci, působící jak v české republice, tak i v zahraničí.

Neexistuje ideální defektoskopická metoda pro kontrolu konkrétních součástí nebo materiálů.

Volba optimální metody nebo jejich kombinace je klíčový prvek pro získání defektoskopického signálu, který je kritériem pro zjištění stavu objektu.
    Autor:      počet komentářů: 1188
Pojem nedestruktivní defektoskopie   23.11.2008   tisk tisk  komentáře komentáře 
Nedestruktivní defektoskopie je soubor diagnostických metod, která tvoří nedílnou část kontroly jakosti výrobku jak v předvýrobní a výrobní etapě, tak v provozu.

Bez defektoskopie by nebyla zajištěna bezporuchovost, spolehlivost a bezpečnost v letectví, v jaderné energetice, v chemickém průmyslu, ale i např. mostů, přehrad nebo lyžařských lanovek apod.
  celý článek>>    Autor:      počet komentářů: 1202
pojem_NDT.doc   
Začátky nedestruktivního vyhodnocování   23.11.2008   tisk tisk  komentáře komentáře 
Nedestruktivní testování se provádí již mnoho desetiletí, s počátečním rychlým vývojem přístrojů, který byl ještě urychlen technologickým pokrokem během druhé světové války a následného obranného úsilí.

V počátcích byla primárním účelem detekce vad. Součástí návrhu „bezpečný život“ („safe life“) byla snaha, aby struktura nevykazovala makroskopické defekty během své životnosti.
  celý článek>>    Autor:      počet komentářů: 1
historie.doc   
reklama

This is alternative content.

aktuality
registrace
V případě, že by jste měli zájem být zdarma ve veřejné databázi dodavatelů, zašlete info: Firma, adresa, mail, produkt a případně www na info@ndt.cz

© 2008 - www.ndt.cz - stránky s NDT problematikou. V případě dotazu nás prosím kontaktujte info@ndt.cz
Všechna práva vyhrazena - zpracování:stefl & stefl.